03.04. 

Dentální prevence (1. – 5.h.) 9.A, 6.A, 2.A, 5.B, 7.B

 

05.04. 

Dentální prevence (2. – 6.h.)   4.A, 3.B, 4.B, 8.A, 8.B

 

06.04. 

Dentální prevence (2. – 4.h.) 1.A, 1.B, 2.B

 

10.04. 

Dentální prevence (2. – 6.h.) 3.A, 7.A, 5.A, 6.B, 9.B

 

11.04. 

Dopravní výchova – průkaz cyklisty 4.B / 8.30 – 11.30 hod. /vlastní přilba

OK ve vybíjené 1. – 5. roč. dívky + chlapci / KV Arena / HOL

Cestopisný pořad „Barma“ / GH Pupp 10.00 hod. / 8.A + 8.B / SL + FR

 

12.04. 

Dopravní výchova – průkaz cyklisty 4.A / 8.30 – 11.30 hod. /vlastní přilba

Přijímací řízení na SŠ / 9. roč.

OK Biologické olympiády 6. – 7. roč./ Gymn. Ostrov / SL

Pedagogická rada / sborovna  14.10 hod.

Schůzka zástupců tříd / 16.00 hod.

Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.

Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.

 

13.04. 

Beseda s MP: „Zdravý život bez drog“ / 8.B 5. – 6. h.

Přijímací řízení na SŠ / 5. roč.

 

16.04.

Přijímací řízení na SŠ / 9. roč.

 

17.04. 

Zápis do prvního ročníku / hlavní budova / 13 – 18 hod.

Zkrácené vyučování pro I. a II. stupeň / 11.40 hod.

Přijímací řízení na SŠ / 5. roč.

Den technických předmětů na SZŠ a VOŠ/ 8.00 – 13.30 / 20 žáků 8. roč. / TVR

 

19.04. 

OK minifotbal  8. – 9. roč. chlapci / FR

Finále OK vybíjené – I. st. / HOL

 

23.04. 

Preventivní aktivity / 4.A 3. – 5. h. /přítomnost TU

 

24.04. 

Exkurze v SPŠ Ostrov / 7 žáků 8.AB / 10.00 – 13.40 hod. / PRO

 

26.04. 

Beseda s MP: „Doprava. Veřejný pořádek“ /2.A  1. – 2. h.

Beseda s MP: „Doprava. Veřejný pořádek“ /2.B  3. – 4. h.

 

30.04.

Preventivní aktivity / 4.B 3. – 5. h. /přítomnost TU