Vedení školy Třídnictví Vyučované předměty
Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy tělesná výchova, občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupkyně ŘŠ vlastivěda, výtvarná výchova, koordinátor ŠVP
I. stupeň
Mgr. Hana Krejnická 1. A
Mgr. Klára Špičková 1. B
Mgr. Michaela Holečková 2. A
Mgr. Pavla Valouchová 2. B
Mgr. Pavlína Žáčková 3. A
Mgr. Marcela Soukupová 3. B
Mgr. Jana Rožánková 4. A
Mgr. Romana Vacková 4. B logoped
Mgr. Ilona Plachá 5. A
Mgr. Petra Zeidlerová 5. B
II. stupeň
Mgr. Marie Toušová 6. A anglický jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví
Mgr. Hana Reháková 6. B matematika
Mgr. Andrea Irmanová 7. A anglický jazyk, německý jazyk, výchova ke zdraví, praktické činnosti
Bc. Ladislav Jurík 7. B dějepis, německý jazyk, výchova ke zdraví, informatika, správce systému Bakaláři
Mgr. Radovan Friedl 8. A zeměpis, tělesná výchova
Mgr. Veronika Babková 8. B český jazyk, praktické činnosti
Mgr. Miloslava Procházková 9. A výchova ke zdraví, výtvarná výchova, svět práce, koordinátor ŠVP
Bc. Petr Slabý 9. B přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Hana Tvrdá chemie, přírodopis
PaedDr. Vladislav Beránek matematika, fyzika
Mgr. art. Josefina Severová hudební výchova, anglický jazyk, praktické činnosti
Bc. Barbora Hovorková český jazyk, tělesná výchova, praktické činnosti
Mgr. Danuše Balcarová anglický jazyk, praktické činnosti

Kontaktní e-mailové adresy – učitelský sbor

• kontakty-ucitele -emaily