Pro žáky II. stupně je zřízena elektronická žákovská knížka. Ta rodičům umožňuje být rychleji a efektivněji informováni o průběžné klasifikaci dětí, případně o výchovných opatřeních a tím dochází k eliminaci klasických nešvarů, jako například náhodné či plánovité zapomínání žákovských knížek. Rodiče i děti mají přehled o známkách či výchovných opatřeních.

Pro elektronickou žákovskou knížku je použit systém Bakaláři.
Každý žák i rodič má své uživatelské jméno a heslo.

Součástí systému jsou:

  • Průběžná klasifikace – známky, datum, téma
  • Pololetní klasifikace – kompletní pololetní klasifikace
  • Výchovná opatření – přehled třídních důtek, pochval a atd.

 

UPOZORNĚNÍ

Čtvrtletní a pololetní hodnocení nemusí souhlasit s průměrem známek vedených v elektronické žákovské knížce a to z toho důvodu, že do systému jsou zadávány zejména důležité známky a pro celkovou klasifikaci je brán zřetel též na práci v hodině, na přípravu na vyučování a další. V případě problémů s používáním elektronické žákovské knížky se můžete obrátit na Bc. Ladislava Juríka (email: ladislav.jurik@outlook.com), který má systém Bakaláři na starosti.

Elektronická žákovská knížka