Školní rok 2018/2019

Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníků – 11. 12. 2018 až 19. 3. 2019

  • Plavecký výcvik je určen žákům 3. a 4. ročníků (dle školního vzdělávacího plánu).
  • Výcvik vedou kvalifikovaní instruktoři na ZŠ Krušnohorské.

Výcvik bude probíhat každé úterý od 11.12.2018 do 19.03.2019 v dopoledních hodinách dle rozpisu tříd. Cílem tohoto výcviku je naučit žáky plavání a pohybu ve vodě, včetně získání dobrého pocitu na základě získaných plaveckých zkušeností a dále zvyšování jejich fyzické zdatnosti a odolnosti.

 

CHRISTMAS SCHOOL BAZAAR – prosinec 2018 v 16. 30 hod. ve školní jídelně

Na základě předchozích úspěšných ročníků pořádáme i v letošním školním roce pátý ročník školního bazaru.
Touto charitativní akcí bychom chtěli před Vánoci udělat dobrý skutek a podpořit zvířecí útulek.
Za svůj finanční příspěvek obdržíte žetony, které můžete směnit za malé vánoční občerstvení, vánoční dekorace a výrobky z dílny našich žáků. Součástí bazaru bude i tombola.
Dále Vás čeká příjemná vánoční atmosféra doplněná hudbou, klidné posezení při pití kávy nebo nealkoholického vánočního punče i možnost tance…
Vybrané příspěvky půjdou do fondu SRPDŠ a následně budou předány zvířecímu útulku.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Vánoční zpívání – prosinec 2018

Jako každý rok, i v tento předvánoční čas si naši žáci připravili pod vedením Mgr. art. Severové a Mgr. Špičkové recitační a pěvecké pásmo, kterým obohatí atmosféru vánočních trhů u Hlavní pošty. Přijďte se s námi zastavit v předvánočním shonu a poslechnout si krásné vánoční koledy v podání našich zpěváčků.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Lyžařský výchovně výcvikový zájezd: 24.02. – 01.03. 2019

Lyžařský výchovně výcvikový zájezd je určen především žákům 7. ročníků (dle školního vzdělávacího plánu). Výcvik na sjezdových lyžích povedou kvalifikovaní lyžařští instruktoři. Ubytování a strava jsou zajištěny v pensionu Daniela a Arnika na Božím Daru v Krušných horách v termínu od 24.2. do 1.3.2019. V případě volné kapacity se mohou přihlásit i žáci jiných ročníků (5. – 9. ročník).

 

Den otevřených dveří – březen 2019

Zveme všechny předškoláky a rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Součástí DOD bude i ukázková hodina matematiky a českého jazyka.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Velikonoční zpívání – březen 2019 ( u Tržnice)

Nakupování na velikonočních trzích Vám zpříjemní veselé jarní písničkové a recitační pásmo našeho školního pěveckého sboru.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Zápis do 1. ročníku – duben 2019 (13 – 18 hodin)

ZÁPIS do 1. ROČNÍKU Základní školy Dukelských hrdinů Karlovy Vary se bude konat v  dubnu 2019 v hlavní budově školy.

ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ DO 31. 08. 2013.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Škola v přírodě – 31.05. – 07.06. 2019

V letošním školním roce v červnu 2019 opět organizujeme Školu v přírodě v rekreačním areálu Máj v Plasích u Plzně. Pobyt je určen pro žáky 1. – 9. ročníků. V dopoledních hodinách probíhá výuka v učebnách, odpolední a večerní program je nabitý soutěžními, sportovními a kulturními aktivitami, žáci se účastní celotáborové tematické hry.

Termín akce bude upřesněn. 

 

Akademie devátých ročníků – červen 2019

Slavnostní akademie devátých ročníků se již tradičně bude pořádat v Lidovém domě ve Staré Roli. Vycházející žáci si pro Vás připravili bohatý kulturní program, jehož vrcholem bude jejich pasování na absolventy školy. Srdečně zveme všechny pedagogy, rodiče, příbuzné a kamarády, kteří s námi přijdou podpořit deváťáky a společně jim popřejí mnoho zdaru do další životní etapy.

Termín akce bude upřesněn.