Velikonoční koncert u Tržnice

Pondělí 27. března 2018, 16.00 hod.

Jako každý rok, tak i letos nechyběl pěvecký sbor naší školy na velikonočních trzích. Žáci si pod taktovkou paní učitelky Mgr. Petry Zeidlerové a za klavírního doprovodu paní učitelky Mgr. Kláry Špičkové připravili půvabné pásmo písní s jarní, folklorní a pohádkovou tématikou. Navodili tak příjemnou svěží atmosféru v běhu všedního dne. Na představení dorazili rodiče, učitelé, sourozenci, kamarádi a spousta dalších posluchačů.

Děkujeme všem účinkujícím za skvělou reprezentaci školy.