PANÍ UČITELKY BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ – 2018/2019

„Děti neznají minulost ani budoucnost, ale  – což nám dospělým se stává zřídka – užívají si přítomnost.“

Jean de La Bruyér

Ale právě přítomnost ovlivňuje budoucnost i našich dětí. Každé dítě je jiné a má právo zažít úspěch. Snažím se v něm rozvíjet to, co už umí a nesrážet mu sebevědomí tím, co mu nejde. K tomu samozřejmě potřebuji pomoc vás, rodičů. Věřím, že společnými silami se nám to bude dařit.

Mgr. Ilona Plachá

 

 

Mgr. Petra Zeidlerová

Vystudovala jsem obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Práce s dětmi mě baví, proto ji dělám již 17 let. Pracuji především s malými dětmi, na kterých se mi líbí upřímnost, bezelstnost a spontánnost. Někdy je úsměvné, že děti řeknou vše, co mají na jazyku a vyřeší se tím i některé nepříjemné věci. Stále je pro mě zážitkem pozorovat, jak se prvňáčci učí základní dovednosti a jak se z nich stávají čtenáři, počtáři a písaři. Ve volném čase ráda čtu dobré knihy a sportuji (kolo, běh, plavání, lyžování), což mi vždy pomůže dobít energii a vyčistit si hlavu. Řídím se s heslem „S úsměvem jde všechno líp a všechno zlé, je pro něco dobré“.